• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Audyt – przywilej, potrzeba czy groźba?
Ostateczna wartość firmy uzależniona jest od wielu różnych czynników i zmienia się w czasie. To, ile warta jest dana firma jest ogromnie ważne w sytuacji jej likwidacji, próbie sprzedaży albo w chwili zmiany jej organizacyjno-prawnej formy. Każda z tych okoliczności będzie potrzebować wyceny z innych powodów, jednak zawsze musi to być urealniona wartość wszystkiego co będzie danej jednostki dotyczyć. Likwidacja i sprzedaż są okolicznościami, jakie kojarzą się raczej z niechcianymi wydarzeniami. Przekształcenie jednej formy działalności gospodarczej w inną także wymaga dokładnego ustalenia wartości składników wchodzących na majątek. W każdym opisywanym przypadku niezbędna staje się dokładna wycena przedsiębiorstwa, która wskaże jednoznacznie bieżącą wartość firmy pod konkretny cel. Wiele elementów można szybko i precyzyjnie ustalić w oparciu o ceny rynkowe odpowiedników. Inne wymagają przeliczenia wartości z uwzględnieniem spadku wartości wskutek zużycia lub – przeciwnie, powiększenie wartości, na przykład po wykonanej modernizacji lub rozbudowie. Lecz w zakres majątku firmy wchodzi także dużo elementów sprawiających trudność przy wycenie. Szczególnie to dotyczy wartości prawnych i niematerialnych, które często stanowią dużą część aktywów przedsiębiorstwa. Najczęściej spotykane to autorskie prawa, licencje, patenty czy wzory użytkowe. Tutaj kwestia wyceny już tak nie będzie oczywista. Aby oszacować trafnie składniki niematerialne majątku, będzie wtedy potrzebna odpowiednia wycena firm prowadzona przez wyspecjalizowanych audytorów.

+Artykuł Sponsorowany+

Comments are closed.