• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Strategia marketingowa – komplet, co powinieneś mieć pojęcie
Strategia marketingowa to plan działania mający na celu osiągnięcie przewidzianych celów biznesowych poprzez przeznaczenie narzędzi marketingowych. W skrócie, strategia ta określa, jak przedsiębiorstwo będzie pozyskiwało klientów i zwiększało swoje przychody – Strategia marketingowa. Podstawą strategii marketingowej jest poznanie pragnień oraz oczekiwań kontrahentów i dostosowanie oferty firmy do tych żądań. Głównym pierwiastekiem jest tutaj selekcja godziwego segmentu rynku oraz opracowanie produktów lub usług, które będą odpowiadały potrzebom tej grupy konsumentów. Strategia marketingowa powinna uwzględniać również cele traktujące wizerunku firmy i sposoby dotarcia do klientów, np. za pomocą reklam, działań promocyjnych czy marketingu internetowego. Istotne jest także określenie sposobów mierzenia rezultatów działań marketingowych, aby wolno było weryfikować, czy osiągane są przewidziane cele. Niezbędne szczegóły polityki marketingowej to także analiza konkurencji oraz określenie unikalnej wartości, jaką jednostka gospodarcza proponuje własnym klientom.

+Reklama+

Comments are closed.